Home Informații proiect
Informatii proiect

Consiliul Judeţean Cluj, în parteneriat cu Asociaţia „Patrimonium Transsylvanicum" a obţinut finanţarea pentru proiectul "Clujul – peisaj cultural" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", domeniul major de intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, operaţiunea – „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice".

Obiectivul proiectului

Prin proiect vor fi promovate obiective care acoperă principalele etape ale istoriei medievale, moderne şi contemporane a judeţului Cluj, fiind reprezentative pentru toate comunităţile etnice şi confesionale importante de aici. Obiectivele sunt ilustrative pentru aria teritorială în care sunt situate, făcând posibilă o prezentare generală a acestora. În funcţie de reprezentativitatea, accesibilitatea şi starea de conservare a acestora s-au selectat pentru promovare următoarele obiective cultural-turistice: Domeniul de la Ciucea, Cetatea din Bologa, Castelul Bánffy din Răscruci, Castrul roman Potaissa, Biserica din localitatea Feleacu, Biserica din localitatea Vad, Biserica Reformată - Calvină din Mănăstireni, Biserica de Lemn din Nicula, Biserica reformată calvină din comuna Sic, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Muzeul Etnografic al Transilvaniei şi Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei – Colecţia de Istorie a Farmaciei.

Activități in cadrul proiectului

• Editare şi tipărire materiale publicitare (albume, pliante, broşuri), inscripţionare CD-uri multimedia

• Realizare şi difuzare materiale video

• Realizarea web site şi bannere web

• Publicare articole în presă

• Concurs de fotografii

• Participarea la târguri şi expoziţii

• Promovarea proiectului prin anunţuri şi conferinţe de presă, tipărirea şi distribuirea materialelor de promovare şi diseminare a informaţiilor (pliante, roll-up-uri, agende, calendare, mape, pixuri, etc.)

Rezultate estimate

 • albume „Clujul – peisaj cultural"
 • pliante „Judeţul Cluj-castele şi cetăţi"
 • pliante „Judeţul Cluj-biserici şi monumente de cult"
 • pliante „Judeţul Cluj-muzee"
 • pliante – pentru fiecare obiectiv în parte
 • broşuri „Judeţul Cluj-castele şi cetăţi"
 • broşuri „Judeţul Cluj-biserici şi monumente de cult"
 • broşuri „Judeţul Cluj-muzee"
 • broşuri - pentru fiecare obiectiv în parte
 • 1 site web
 • participarea la două târguri naţionale de turism
 • 12 spoturi publicitare de aproximativ 1 minut fiecare (câte unul pentru fiecare obiectiv)
 • 4 filme documentar de aproximativ 6 minute fiecare (un film cu toate cele douăsprezece obiective şi câte un film pentru fiecare categorie în parte - biserici, muzee, castele)
logo-cj

Echipa de implementare

 • Coordonator proiect:
  Tripon Mihaela

  Asistent de proiect:
  Popa Victor

  Responsabil tehnic:
  Sălăgean Tudor

  Responsabil financiar:
  Harasztosi Ana – Raisa

  Responsabil achiziţii:
  Salanţă Corina

   

 • Durata de implementare a proiectului este de 18 luni: 19 martie 2011 – 18 septembrie 2012.

Vizitatori online

Avem 368 vizitatori online

valoarea totala a proiectului

 • Valoarea totală a proiectului este de 853.796,71 lei.

  Valoarea totală eligibilă este de 690.285,92 lei, din care:

  - 586.743,03 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85 %)

  - 89.737,17 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă din bugetul naţional (13 %)

  - 13.805,72 lei reprezintă cofinanţarea beneficiarului (2%)

  Valoarea TVA care trebuie suportată din bugetul Judeţului Cluj este în sumă de 163.510,79 lei.